Bestyrelsen

Næste bestyrelsesmøde:
Afholdes tirsdag den 16. januar 2018 kl. 11.00 i marinestuerne.

Emner der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest ugen før bestyrelsesmødetmødet. 

Nakskov Marineforening ledes af en bestyrelse som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og to suppleanter.

Bestyrelsen vælges for en periode på to år og formand og kasserer vælges på henholdsvis lige og ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.


På hver generalforsamling vælges desuden en flagbærer og en reserveflagbærer samt et antal "SENDEMÆND" som deltager i landsforeningens årlige sendemandsmøde, der afholdes på skift forskellige steder i Danmark.

Ønsker man at komme i kontakt med bestyrelsen, da benyt venligst kontaktformularen under faneblad "kontakt".

 Bestyrelse:  Navn: Telefon:  E-mail
 Formand  Knud Stokholm Nielsen 2398 1576  formand@facil.dk
 Kasserer   Jørgen E. Larsen  5115 2353  escort@sport.dk
 Næstformand  Mogens Andreasen 2539 8464  m.n.a@youmail.dk
 Sekretær  Hasse Ekström 5494 9005  ekstrom.hasse@gmail.com
 Bestyrelsesmedlem  Henry Leth Christoffersen 2182 8325  h.lethc@gmail.com
         
 1. Suppleant  Tommy Nielsen 2097 8301  tommynielsen563@gmail.com
 2. Suppleant  Preben Hansen 2480 9240  p.b.hansen@live.dk
       
 Revisor  Fritz Wrisberg 2078 0265  wrisbergtek@gmail.com
 Revisor   Harry Michaelsen 5141 8867  ihmichaelsen@gmail.com
 Revisor Suppleant  Per Morén 4020 0615   moren.vvs@youmail.dk
 Flagbære  Harry Michaelsen  5475 9073
 ihmichaelsen@gmail.com
 Reserve flagbærer  Joan Christoffersen 6174 7502  joankinu@gmail.com
 Reserve flagbærer  Henri Holm 2127 1892  hok@dlgmail.dk

Formand for Skytteudvalget under Nakskov Marineforening:
Henning Larson Telefon: 2384 3088
E-mail: larsonhenning@gmail.com

Distriktsformand for distrikt IV:
Henrik M. Christiansen
Telefon: 5581 1088
E-mail: hmc.stege@mail.dk 

Slopkistebestyrer:
Henri Holm telefon. Telefon: 2127 1892
E-mail: hok@dlgmail.dk