Kontingent

Som tidligere nævnt fremsatte landsbestyrelsen, på sendemandsmødet i Assens, forslag om kontingentforhøjelse fra 120 til 130 kr. pr. medlem til landsforeningen, samt forslag om at forhøje indmeldelsesgebyret fra 50 – til 75 kr. Begge forslag blev vedtaget på sendemandsmødet.

Ovennævnte vedtagelse bevirker, som det blev besluttet på generalforsamlingen i februar i år, at kontingentet for medlemskab af Nakskov Marineforening stiger fra 300 til 325 kr. fra 1. januar 2012.

For optagelse af nye medlemmer stiger indmeldelsesgebyret fra 350 – til 400 kr. som er kontingent til afdelingen og landskontoret samt indmeldelsesgebyr til landsforeningen.

På sendemandsmødet i Aalborg 2017, blev et forslag om kontingentforhøjelse, fra 140 til 150 kr. pr. medlem til landsforeningen, vedtaget. Der blev desuden vedtaget uændret Indskud til landsforeningen, som er på 75 kr.