Medlemsblad

Som medlem af Nakskov Marineforening vil du modtage vort landsdækkende medlemsblad "Marineforeningen" tidsskriftet "Under Dannebrog".Dette tidsskrift udkommer i mere end 10.000 eksp. seks gange årlig.Ansvaret for dette meget givende blad er foreningens redaktør Leif Mortensen.
Vi har ikke et selvstændigt medlemsblad, men et "Nyhedsbrev" som udsendes mindst een gang i kvartalet. Alle vore medlemmer kan bruge "Nyhedsbrevet" som talerør fra den enkelte til de mange. Derudover se i øvrigt opslagstavlen i marinestuen.