Skyttelavets Aktiviteter

Diverse arrangementer vedr. skydestævner 

På denne side kan du holde dig orienteret om skydeudvalgets kommende aktiviteter.
Tilmeldinger til arrangementerne kan gøres via Marineforeningens kontaktformular som findes under "fanebladet" kontakt samt ved e-mail og telefon.

Arrangementer Dato Tidspunkt tilmelding pris
         
         

Vedr. skydestævner mm. se venligst arrangementsoversigten for marineforeningen