Skyttelavet

Hvad er Marineforeningens Skyttelav?Skyttelavet er en underafdeling af vor marineforening, der har til formål at vække kappelysten fra soldatertidens skydefærdigheder og fastholde kammeratskabet.Skyttelavet optager alle der i forvejen er medlem af en marineforening.Skyttelavet afholder flere årlige arrangementer for både lavets egne og andre relevante foreningsmedlemmer.
Fregatskydningen er lavets største årlige begivenhed.

Bestyrelse:  Navn: Telefon:  
 Formand  Henning Larson 23 84 30 88  
 Kontaktperson  Henri Holm 21 27 18 92  
 Bestyrelsesmedlem  Henry L. Christoffersen 21 82 83 25  
 Bestyrelsesmedlem Jørgen e. Larsen 51 15 23 53